Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het gebruik van de Deventer binnenstad cadeaukaart aanvaardt u de onderstaande voorwaarden:

 • Voor deelname aan Deventer binnenstad cadeaukaart is een fysieke dan wel digitale pas nodig. Deze laatste is verkrijgbaar op www.cadeaukaartdeventer.nl.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Deventer binnenstad cadeaukaart uitgegeven cadeaukaarten (zowel elektronische als plastic kaarten, die worden uitgegeven door Deventer binnenstad cadeaukaart en alle deelnemende ondernemers aan Deventer binnenstad cadeaukaart.
 • De tegoeden die worden aangehouden op de Deventer binnenstad cadeaukaart zijn geldig tot uiterlijk 2 jaar na aanschaf. Na deze 2 jaar kan de cadeaukaart niet meer worden gebruikt en vervallen deze tegoeden aan de uitgevende organisatie. Kaarten die vanaf 1 december 2021 zijn aangeschaft, zijn geldig tot uiterlijk 3 jaar na aanschaf. 
 • Het is je eigen verantwoordelijkheid je e-mailadres en contactgegevens actueel te houden.
 • Iedere Deventer binnenstad cadeaukaart is voorzien van een unieke QR-code. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het potentieel gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) kan de rechtmatige eigenaar de pas door Deventer binnenstad cadeaucard laten blokkeren en verzoeken om een vervangende card uit te geven. Hiertoe dient het cardnummer en het originele aankoopbewijs te worden overlegd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van diefstal, verlies en/of misbruik van de card, ook niet na het blokkadeverzoek.
 • Wij houden ons het recht voor om een Deventer binnenstad cadeaukaart uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaukaart en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 • Het is niet toegestaan De Deventer binnenstad cadeaukaart of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen worden geregistreerd en leidt ertoe dat u het gebruik van de Deventer binnenstad cadeaukaart wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan de Deventer binnenstad cadeaukaart op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Deventer binnenstad cadeaukaart  behoudt zich het recht voor deze cadeaukaart voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De nieuwste versie vindt u op: www.cadeakaartdeventer.nl. Deze wijzigingen en aanvullingen treden voor u in werking op de datum waarop deze op de Deventer binnenstad cadeaukaart -site zijn gepubliceerd. Wij adviseren u derhalve om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 • Deventer binnenstad cadeaukaart  en deelnemende ondernemers respecteren de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het volledige privacy beleid, verwijzen wij u naar de Privacyverklaring, welke is te vinden op de website www.cadeaukaartdeventer .nl
 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de Deventer binnenstad cadeaukaart of problemen bij het gebruik van de kaart, laat ons dit zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Deventer binnenstad cadeaukaart  via info@cadeaukaartdeventer.nl
Herroepingsrecht digitale cadeaukaart
Indien u zich bedenkt na de aanschaf van een digitale Deventer Binnenstad Cadeaukaart kunt u binnen 14 dagen na de aanschafdatum verzoeken om het ongedaan maken van deze aanschaf. Wij ontvangen dan graag een mailtje met de QR-code, uw naam en adresgegevens en uw bankrekeningnummer. Wij maken dan de waarde van deze kaart naar u over. De kaart mag nog niet (gedeeltelijk) zijn gebruikt en/of gedeeld met derden.